Dự án thiết kế thương hiệu HRM

Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu HRM

Logo HRM 1440x960 1
Branding HRM 2
Logo HRM 1440x960 2
Name card hrm
Logo HRM mockup 2
HRM pattern