Skip to main content

Brand identity

An impressive and professional brand identity system helps your business increase the trust of customers and investors.

Brand Identity is a brand image that is displayed synchronously and consistently to the outside. The brand identity set includes: logo, image, envelope, folder, name card…

→ Creative core identity

→ Design the identifier by industry

→ Rebranding

HOTLINE: 0909 96 79 39
svg+xml;charset=utf

Quy trình thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp tại Vareno

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu sẽ giúp khách hàng có được một hệ thống thiết kế nhận diện chuyên nghiệp và khác biệt, phục vụ tối ưu cho hiệu quả kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp.

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu ấn tượng
1

Nhận thông tin yêu cầu dịch vụ

Khách hàng cung cấp các yêu cầu về thông tin, nội dung cần thiết kế như: Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới hay tái cấu trúc lại hệ thống nhận diện đã có sẵn. Với mỗi một yêu cầu sẽ có các quy trình triển khai dịch vụ khác nhau.
2

Thực hiện nghiên cứu hiện trạng thương hiệu

Nghiên cứu và khảo sát hiện trạng của Thương hiệu khách hàng trên thị trường.

Vareno thực hiện tư vấn các hạng mục về thương hiệu: định vị, cấu trúc, chiến lược thương hiệu.

Xác định rõ các mục tiêu cốt lõi cần ưu tiên, mô hình cấu trúc thương hiệu cần xây dựng, các điểm mạnh và điểm yếu cũng như nhóm sản phẩm khách hàng tiềm năng.

3

Nghiên cứu, xây dựng chiến lược thương hiệu

Hình thành các chiến lược về cấu trúc và định vị thương hiệu, phác thảo hình mẫu cũng như tính cách của thương hiệu.Hoạch định tầm nhìn, sứ mệnh cho thương hiệu.
4

Tinh chỉnh ý tưởng Logo thương hiệu

Gửi demo các ý tưởng thiết kế Logo thương hiệu, nhận góp ý và chỉnh sửa từ khách hàng.

Thiết kế quy chuẩn cẩm nang thương hiệu để khách hàng ứng dụng

5

Triển khai thiết kê bộ nhận diện thương hiệu

Thực hiện triển khai các ứng dụng nhận diện thương hiệu trong yêu cầu. Bàn giao file gốc thiết kế sau khi khách hàng.

Are you in need of brand design?

Contact us for advice and good quotation

  GỌI TƯ VẤN: 0909 96 79 39

  Other Design

  Logo design

  Professional and effective company logo design service, Logo will be the perfect stepping stone for the development of your business.

  Web design

  Vareno website design service must bring real value to customers, the ultimate aim is to increase the brand value and develop the customer’s business.

  Communication design

  Brochure Design, Portfolio Design, Catalogue Design, Sale Kit Design, POSM Design,…