Dự án thiết kế logo thương hiệu Cabouf

Thiết kế logo thương hiệu Cabouf

cabouf logo 2
cabouf logo 4
cabouf logo mockup