Dự án thiết kế thương hiệu HRM

Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu HRM

svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf