Dự án thiết kế thương hiệu Smartsun

Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu cho công ty Smartsun

svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf