Dự án thiết kế thương hiệu MinMask

Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu khẩu trang MinMask
MinMask – Thương hiệu khẩu trang y tế, khẩu trang N95

svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf