Dự án thiết kế thương hiệu Mr.bed

Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu Mr.bed

svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf