Dự án thiết kế thương hiệu yến BOMBO NEST

Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu yến BOMBO NEST

— Câu truyện thương hiệu —
Tên dự án: BOMBO NEST
Slogan: ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU
Ý nghĩa của Slogan:
– Nghĩa đen: Bom Bo là vùng đất có nhiều chim yến, nhiều nhà yến, sản phẩm yến thiên nhiên 100%
– Nghĩa bóng: Là nơi có thể thu hút nhân tài, thu hút nhà đầu tư lớn mạnh
– Kiểu hiện đại, đường nét và màu sắc đơn giản
– Có hai chữ B và chữ N (chữ B có thể phác họa theo biểu tượng con chim, chữ N theo biểu tượng ngọn núi)

svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf