Skip to main content

Màu của năm 2023 theo Pantone công bố: Sắc đỏ Viva Magenta