Dự án thiết kế Catalogue TTG Group

Thiết kế Catalogue Công ty Cổ phần Xây dựng Môi trường TTG

TTG là tập đoàn bao gồm nhiều công ty thành viên cùng liên kết với các đối tác thực hiện phát triển về lĩnh vực: tư vấn, thiết kế & thi công xây dựng, xử lý môi trường; đầu tư các dự án xử lý chất thải rắn thành năng lượng; chuyển giao công nghệ; kinh doanh & dịch vụ liên quan vật liệu xây dựng; cung cấp hệ thống cây xanh và cải tạo môi trường cảnh quan xanh …

svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf