Dự án thiết kế thương hiệu Thang Máy Tín Phát

Thiết kế logo và website thương hiệu cho công ty Thang Máy Tín Phát
Logo thương hiệu được lấy ý tưởng kết hợp cabin thang máy, nút bấm thang máy lên xuống và kết hợp của 2 chữ viết tắt thương hiệu Tín Phát là T – P

svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf