Dự án thiết kế thương hiệu Long Mã

Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu Hoa Ngữ Long Mã

svg+xml;charset=utf